AplikacijaKardio app

Aplikacija, ki omogoča interaktiven izračun tveganja.

Kako da ste se odločili za aplikacijo?

Poleg digitalizacije zbornika in video posnetkov posveta smo se odločili, da je potrebno digitalizirati tudi zloženko, ki smo jo v fizični obliki izdajali vsako leto. Tako zdravnikom in drugi strokovni javnosti ne bo več potrebno iskati zloženke, ampak bodo informacije na voljo na klik.

Katere izračune omogoča aplikacija?

Uporabniki aplikacije lahko uporabljate naslednje izračune: CHADS₂ (Ocena tveganja za možgansko kap zaradi AF), CHA₂DS₂-VASc (Ocena tveganja za možgansko kap zaradi AF), HAS-BLED (Tveganje večjih krvavitev pri bolnikih z AF), Wellsovi kriteriji (pljučna embolija), Wellsovi kriteriji (globoka venska tromboza).

Grafični vmesnik aplikacije