KnjižicaProtitrombotično zdravljenje

Vabljeni k prenosu nove zloženke.

Vsebina

V letošnji zloženki so na voljo naslednje tematike:

 • Točkovniki
 • Indikacije za antikoagulacijsko zdravljenje
 • Načrtovani invazivni posegi ob antikoagulacijskem zdravljenju
 • Zamenjave antikoagulacijskih zdravil
 • Ukrepi ob veliki krvavitvi in ob nujnem posegu
 • Koagulacijske preiskave
 • Priporočila za protitrombotično zdravljenje pri bolnikih z umetnimi zaklopkami in popravo zaklopk
 • Kombinirano protitrombotično zdravljenje bolnikov z AF in vstavljeno žilno opornico
 • Priporočila za antitrombotično zdravljenje pri bolnikih s koronarno boleznijo
 • Razredi priporočil
 • Raven dokazov
 • Priporočila za odločanje o časovnem trajanju antiagregacijskega zdravljenja glede na tveganje za trombozo (smernice Evropskega kardiološkega združenja) in tveganja za krvavitve (Akademski raziskovalni konzorcij za definicijo visokega tveganja krvavitve)
 • Ocena tveganja za odločanje o trajanju dvojnega peroralnega antiagregacijskega zdravljenja