Vsebina za strokovno javnost

Strani z informacijami o zdravilih, ki se izdajajo samo na recept, so v skladu z veljavno zakonodajo namenjene samo strokovni javnosti (tj. osebam, pooblaščenim za predpisovanje in izdajanje zdravil), kot jo določa Pravilnik o oglaševanju zdravil (Ur. l. RS št. 105/2008).

Ali ste član/članica strokovne javnosti?